Modèle démonstracyjny do celów profilaktycznych modèle démonstracyjny do celów profilaktycznych. Modèle Składa się ze: szczęki, żuchwy i 28 zębów. Wykonany jest w skali 2:1. Przestrzenie międzyzębowe są raceman przygotowane dla démonstracji prawidłowego tytułach używania nici dentystycznych. Zęby 14 i 16 posiadają Możliwość wyjmowania z modelu. Modèle wykonany z tworzywa sztucznego. Modèle czaszki Dokładne odwzorowanie Struktur anatomiczny Kości w skali 1:1. Staw skroniowo-żuchwowy połączony jest z krążkiem stawowym. Czaszka Posiada mobile i otwierające się segmenty umożliwiające zapoznanie się z wewnętrznymi strukturami twarzoczaszki (naczynia, nerwy i zatoki). Modèle wykonany jest z tworzywa sztucznego. Modèle démonstracyjny ze zmianami próchnicznymi modèle démonstracyjny ze zmianami próchnicznymi. Każdy Ząb Składa się z dwóch części.

Modèle jest wykonany w skali 4:1, pokazuje Wpływ próchnicy na miazgę zęba w Trzech etapach, Zawiera Trzy zęby i dziąsło. Modèle przedstawiający rozww Stanu zapalnego miazgi modèle pokazuje wskazania i dure leczenia kanałowego poprzez 5 częściowo-przezroczystych zębów, które posiadają Możliwość wyjmowania z modelu. Przedstawia kolejno: zdrową miazgę, zapalenie miazgi, opracowany kanał zęba, gutaperką wypełnienie, koronę na ćwieku. Modèle démonstracyjny zęby ze zmianami próchnicznymi umiejscowione są po maison stronie, po stronie prawej-zdrowe zęby. Posiada artykulator. Zawiera modèle 28 zębów. Modèle wykonany z tworzywa sztucznego. Démonstracyjny modèle uzębienia x 1.5 démonstracyjny modèle-zęby w jednej Linii, wykonany w powiększeniu 1,5 x, posiadający recepcji dziąsło. Modèle pokazujący przekrĩpoprzeczny przedstawiający Cztery etapy recesji wyrostka zębowego, złogi kamienia nazębnego, sur płytkę nazębną oraz Stan zapalny dziąsła. Wykonany z tworzywa sztucznego je Gumy.

Modèle EDUKACYJNY Szkół “sternika”, oparty jest na fonda encie Edukacji spersonalizowanej, dąży do Osiągnięcia przez każdą osobę entierement Rozwoju jej możliwości i zdolności, własnego kryterium oraz dojrzałości je wiedzy koniecznej do podejmowania decyzji w sposób wolny i odpowiedzialny. Uwzględnienie całej osoby w procesie wychowawczym nazywane jest także personalizacją Edukacji lub edukacją spersonalizowaną (OD łacińskiego słowa Persona czyli Osoba). Modèle Ewolucyjny do nauki Ewolucyjny modèle Górnej i dolnej szczęki do nauki, Posiada artykulator. Lewa Strona pokazuje rozww uzębienia, prawa Strona éruption uzębienia. Modèle Posiada zdejmowane recepcji dziąsło po prawej stronie. Prawa Strona modelu (zęby w wieku 6 LAT); Lewa Strona modelu (zęby w wieku 3 LAT). Modèle wykonany z tworzywa sztucznego je Gumy. Modèle endodontyczny-etapy leczenia ziarniniaka Model pokazuje wskazania i dure leczenia oraz regresję ziarniaka (w 5 etapach). Przedstawia: próchnicę i ziarniaka tkanek około-wierzchołkowych, dewitalizację miazgi, opracowany, a Następnie niewypełnienie gutaperką kanał, Ćwiek oraz koronę.

Modèle parodontologiczny z recesją wyrostka zębodołowego modèle periodontologiczny z recesją wyrostka zębodołowego, Posiada recepcji różowe dziąsło. Ząb 36 Posiada ubytek powierzchni mezjalnej oraz zgryzowej (ubytek MO), Ząb 16 z Otwarta komorą miazgi. Modèle démonstracyjny modèle Górnej i dolnej szczęki, Posiada artykulator. Stałe zęby z anatomicznymi korzeniami. Modèle pokazuje: zdrowe uzębienie, Korzenie, oś korzenia. Wykonany z trwałej żywicy epoksydowej. Funkcjonalny modèle démonstracyjny Funkcjonalny modèle démonstracyjny, Posiada artykulator. Przedstawia choroby periodontologiczne włączając: zapalenie dziąseł, nazębny Kamień, dziąseł hyperplazję, klinowy ubytek.

Zawiera modèle 28 zębów. Modèle szczęki do nauki implantologii Przeźroczysty modèle szczęki do celów implantologicznych z zębami oraz cylindrycznymi implantami.